Grundejerforeningen Birkevang, Bestyrelse pr. 19. marts 2019

Bestyrelsesposter Navn Husnr. Telefon
Formand: Steen 141 2425 4036
Næstformand: Birgit 213
Kasserer: Kjeld 157
Sekretær Jette 143
Best.medlem: Jan 149
Suppleant (2 år): Jørn 215
Suppl.(for 1 år): Lilli 249
Øvrige poster:
Revisor (2 år): Lennart 137
Rev.suppl.(1 år): Anne Lise 155


Har De spørgsmål eller ønsker De at kontakte Grundejerforeningen ?
- da ring til vor formand.

Man kan også maile til formanden
- men forvent at det her kan gå nogle dage før man får svar,
Mailadresse: steen.billenstein@webspeed.dk

Forside