Grundejerforeningen Birkevang i Gilleleje

Vore 66 huse ligger ca. 700 meter syd-sydvest for kirken i Gilleleje.

Husene består af "type-1981" og "type-1986" huse. For hver type haves 3 størrelser.
Læs mere om husene under "Historie", og se tegninger under "Hus-tegninger".Her vises et type-1986-hus. (Halvdelen af et dobbelt hus) Bemærk ovenlys-vinduerHer vises til venstre vises 1981-trippel-huse, til højre et halvt dobbelhus
Begge er set fra 'gård-havesiden'. Bagved haves 'havesiden' med terrassedør.

Bebyggelsen har i alt 24 '1981-huse' og 42 '1986-huse'

Forside